Anziehung


Anziehung

Anziehung, s. Abstoßung und Anziehung.


http://www.zeno.org/Lueger-1904.

Synonyme: