Ecartementsteilung


Ecartementsteilung

Ecartementsteilung, s. Flachsspinnerei.


http://www.zeno.org/Lueger-1904.